22-Februar-2021

Kære medlem i Hvidovre Kunstforening

Efter vores vedtægter skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af marts måned i indeværende år. I 2020 blev generalforsamlingen først afholdt i august måned på grund af Corona restriktioner. Bestyrelsen er optimister og indkalder hermed til generalforsamling d. 22.03.2021 kl. 19:00 i Bibliotekscaféen. Det beror selvfølgelig på, om forsamlingsforbudet ændres til at man må mødes flere end 5 personer, såfremt det ikke sker, bliver vi, i lighed med sidste år, nød til at udskyde generalforsamlingen til senere på året.
Jeg håber meget at vi snart kan åbne op for vores medlemsmøder, jeg tror at alle trænger til at få nogle gode kunstoplevelser, og ja, bare at mødes og kunne være sammen og få et socialt liv igen, det er trods alt det vi mennesker har det bedst med.
På bestyrelsens vegne
Bente Gammelgaard
Formand


Ordinær generalforsamling i
HVIDOVRE KUNSTFORENING
Mandag 22. marts 2021 KL. 19.00
I Bibliotekscaféen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse
5. Forslag til budget for 2022 til vedtagelse
6. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
7. Bestyrelsens forslag til ændring af Hvidovre Kunstforenings logo
8. Valg af bestyrelse for 2 år
9. Indkomne forslag
10. Fastsættelse af kontingent 2022
11. Evt.


Punkt 6: Bestyrelsens forslag til en ændring af paragraf 4 i Hvidovre Kunstforenings vedtægter.
Nuværende tekst:
§ 4
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Ændring:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§7 3. afsnit

Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 4 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år.

Efter samme turnus vælges 1 bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.

Ændringsforslag:

Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år .

Efter samme turnus vælges bestyrelsessuppleanterne og 2 revisorer

§6 2.afsnit :
Ægtefæller/samboende par deltager således med ét nummer for hver ægtefælle.

Ændringsforslag:

Alle medlemmer deltager med et lod.

Punkt 7:
Bestyrelsens forslag til en ændring af Hvidovre Kunstforenings logo. Der vil en projektor som viser det gamle og det nye logo. Medlemmerne skal stemme om forslaget.
Punkt 8:

På valg er: Susanne Baumann (Ønsker genvalg)
Lene Andersen (Ønsker genvalg)
Lisbet Kock (Er udtrådt af foreningen efter eget ønske)

05-Januar-2021

Aflysning af næste medlemsmøde

Kære medlemmer.

Endnu engang godt nytår.
Vi må desværre aflyse næste medlemsmøde med Erik K. Christensen som udstiller pga. de voldsomme restriktioner Regeringen har indført dagsdato. Når muligheden for at afholde nye medlemsmøder kommer der besked herom. Vi prøver at lave en ny plan for resten af 2021 så snart der gives grønt lys for dette.
Vi har fået en ny mulighed for at betale kontingent til Hvidovre kunstforening via MobilePay: 702801. Selvfølgelig kan kontingentet stadig indbetales via vores Bankkonto.

Vi håber at i holder jer raske og fri for virus, så vi igen kan ses.

På bestyrelses vegne
Bente Gammelgaard
Formand

Medlemmernes udstilling AFLYST

Kære Medlemmer.

Covid-19Testcenteret åbnede i dag kl. 10 i Kometen. Det gør, at biblioteket har aflyst vores udstillingen og fernisering. Det er utroligt ærgerligt, at vi må aflyse denne begivenhed. Vi tager det op i det nye år og ønsker alle medlemmer en god jul og godt nytår.

 Med venlig hilsen

 Bente Gammelgaard

Formand Hvidovre Kunstforening

Første udstilling i 2021: Erik K. Christensen

Nyheder fra kunstforeningen

24-November-2020

Medlemsmøde

Vi må desværre udsætte Julebanko den 7. december pga. restriktionerne i Bibliotekscaféen. Men der afholdes en fernisering med medlemmernes værker.
Medlemsmødet starter som normalt kl. 18.45.
Julebanko kommer på et senere tidspunkt, når vi alle kan være i bibliotekscaféen.

28-September-2020

Bliv medlem nu og spar penge.

Er du interesseret i et medlemskab af Hvidovre Kunstforening?, ja så har vi et tilbud. Et medlemskab kører normalt fra januar - januar, men hvis du betaler allerede nu gælder kontingentet helt frem til 31, december 2021. Dog kan du ikke være med i vores udtrækning af indkøbte kunstværker før i 2022, medmindre du betaler kontingent for både 2020 og 2021. Tryk på overskriften og se hvordan du bliver medlem af Hvidovre kunstforening.

18-September-2020

Nyt medlemsblad

Se det nye medlemsblad.

17-September-2020

60-års jubilæumsfest

På et møde i Hvidovre Kunstforenings bestyrelse onsdag den 16. september blev det vedtaget, at udskyde foreningens 60-års jubilæumsfest til 2021 pga. restriktionerne vedrørende Covid-19.

Med venlig hilsen

Bente Gammelgaard
Formand

08-September-2020

Arrangementer

Hvidovre Kunstforening fylder 60 år i 2020. Hvidovre Kunstforenings 60-års Jubilæumsudstiiling på Hvidovre Hovedbibliotek fra den 25 september - 22 oktober 2020 med fernisering for medlemmerne den 30 september kl. 18.45. Se mere på den nye side: Månedens kunstner.

28-August-2020

Ny bestyrelse i Kunstforeningen

Hvidovre Kunstforening har fået en helt ny bestyrelse( se under bestyrelse)

Hvidovre Kunstforening 1960 - 2020

 

Velkommen til Hvidovre Kunstforening.

 Hvidovre Kunstforening arrangerer udstillinger med kendte og mindre kendte kunstnere indenfor maleri, skulptur, keramik, glas, vævning m.m. I forbindelse med udstillingerne holdes medlemsmøder, hvor kunstnerne kommer og fortæller om deres værker.

 Vi besøger også kunstsamlinger og aktuelle udstillinger, og vi besøger kunstnere i deres atelier og får derved et godt indblik i de teknikker og arbejdsmetoder, der anvendes.

 Hvidovre Kunstforening udgiver et medlemsblad, der løbende orienterer om foreningens aktiviteter og tegner et portræt af den førstkommende udstiller i foreningen. For medlemmer med en kunstnerisk åre holder foreningen med mellemrum en udstilling af medlemmernes egne værker.

 Hvidovre Kunstforening har eksisteret i 60 år i 2020. 

 Vi holder til i Bibliotekscafeen ved Hvidovre Hovedbibliotek.